Islam-kunst in museum Rotterdam

Het Wereldmuseum in Rotterdam gaat zijn aankoopbeleid in sterke mate richten op Islamitische kunst. Daartoe zijn contacten gelegd om een deel van de collectie van de in Marokko wonende kunst-verzamelaar Bert Flint te verwerven.

Flint is de drijvende kracht achter het museum van Marokkaanse volkskunst `Maison Tiskiwin' in Marrakech.

Volgens directeur Hein Reedijk van het Wereldmuseum zal het aankoopbeleid zich naast hoogtepunten uit de klassieke islamitische kunst richten op volkskunst uit de Maghreb-landen, de Berbercultuur, Turkije, de Sahara en de sub-Sahara landen. Daarbij is het de bedoeling om bij de heropening eind dit jaar reeds aankopen te hebben gedaan om ,,de cultuur van onze Marokkaanse medeburgers te laten zien'', aldus Reedijk. Probleem is volgens de directeur dat het niet eenvoudig blijkt te zijn om aan Marokkaanse kunstvoorwerpen te komen.

De 68-jarige collectioneur Flint bouwde sinds begin jaren zestig aan verschillende verzamelingen kunst- en gebruiksvoorwerpen uit vooral het Marokkaanse platteland. Het gaat hierbij ondermeer om tapijten en sieraden uit de Berber-cultuur, kleding en keramiek. Een deel van zijn collectie is ondergebracht in het Maison Tiskiwin, een stadspaleisje in de oude medina van Marrakech. Flint geldt als een van de specialisten op het gebied van de Marokkaanse volkskunst. Een selectie van zijn tapijten is tot 8 mei tentoongesteld in het Museum voor moderne kunsten Reina Sofía in Madrid.

In zijn museum in Marrakech verklaart Flint dat hij reeds enige tijd op zoek is naar kopers voor zijn huidige collecties. Met de opbrengst wil Flint zijn verzameling met kunst- en gebruiksvoorwerpen uit de Sahara aanvullen. Deze collectie moet de basis vormen voor een in Marokko op te richten museum met kunst uit de Sahara. ,,Ik ben eigenlijk geen verzamelaar, maar meer iemand die er van houdt de voorwerpen te bestuderen. Zodra ik daar mee klaar ben wil ik weer iets anders beginnen. Ik wil niet door mijn eigen collectie gegijzeld worden'', aldus Flint. Eerder verkocht hij een verzameling Marokkaanse volkskunst aan de koninklijke familie in Marokko. Deze is thans ondergebracht in het koninklijk paleis in Fez. De huidige collecties bestaan ondermeer uit 250 kunstvoorwerpen die jarenlang in Agadir tentoongesteld zijn geweest en tevergeefs door Flint werden aangeboden aan het lokale stadsbestuur. Daarnaast betreft het een collectie tapijten, bewerkte houten deuren en keramiek.

Het contact tussen het Wereldmuseum en Flint – dat tot stand kwam via de Nederlandse ambassade in Rabat – bleek wederzijds een uitkomst.

Vooralsnog denkt het Wereldmuseum aan de aanschaf van een deel van de collectie, waarbij de belangstelling met name uitgaat naar de bewerkte houten deuren, keramiek, lederwaren en textiel. Voor de aankoop zullen de eigen middelen van het museum worden ingezet en mogelijk een beroep worden gedaan op het Aankoopfonds volkenkundige collecties Nederland.

    • Steven Adolf