Grip op de situatie

De routebeschrijving was perfect: bij het station rechtsaf, voorbij de stoplichten naar links, rechtdoor lopen tot een klein pleintje. Daar zit een sigarenzaak waar al enige malen de hoofdprijs in de staatsloterij is gevallen. De vrouw van de eigenaar bleek uiterst behulpzaam bij het zoeken naar de juiste eindcijfers – een toer die een normaal mens totaal boven de pet gaat. Om het vertrouwen in de goede afloop (14 miljoen gulden, trekking aanstaande zaterdag) kracht bij te zetten, werd de wandeling afgesloten met een kopje aangelengde thee. Ach heden! Komt Elsevier op de proppen met een boek van de psychologe en kleindochter van een voormalig president-directeur van General Motors, Jessie O'Neill. Zij beschijft in haar boek The Golden Getto ,,het plotseling en zonder werken rijk worden'' als ,,een lege prestatie, die vergezeld gaat van extreme onrust en een waslijst van psychologische problemen''. Mensen die hieraan ten prooi vallen, lijden aan `affluenza'. Het is daarom de vraag, aldus Elsevier, of Nina Brink er verstandig aan gedaan heeft haar dochter reeds nu met een vermogen op te schepen. ,,Niet alleen met hooligans loopt het slecht af, vaak ook met steenrijke kinderen'', aldus Elsevier.

De 26-jarige Bert zou waarschijnlijk wel weg weten met een continu goed gevulde portemonnee annex bankrekening. Hij verloor zijn baan, kreeg ruzie met zijn moeder die hem het huis uitzette, en belandde op straat. ,,Toen het in december koud werd, vertrok ik naar Schiphol'', zegt hij in HP/De Tijd dat aandacht besteedt aan het groeiend aantal daklozen dat de beschutting van Schiphol opzoekt. De vluchthaven telt 300 daklozen tussen de 20 en 30 jaar, van wie 150 op naam geregistreerd staan. Sinds een paar weken is een ontmoedigingsbeleid uitgevaardigd (de zwervers worden dag en nacht wakker gehouden) om de situatie niet uit de hand te laten lopen. ,,We hopen dat ze zo moe worden dat ze uiteindelijk vertrekken. (...) Persoonlijk wil ik liever niet weten wat die lui voor ziekten met zich meedragen. We krijgen gelukkig grip op de situatie'', zegt een lid van het sweep-team.

Voor verstokte anti-christenen is CDA-fractieleider J. de Hoop Scheffer een zegen: met zo iemand aan de top moet die partij wel leeglopen. Zoals ook bisschoppen als mgr. Gijsen borg stonden danwel staan voor een leegloop van de rk kerk. Een slinkende partij-aanhang maakt een terugkeer naar de macht tot een schier onmogelijke zaak. En dus moet er grip op de situatie komen, vinden regionale CDA-bestuurders. Volgens Elsevier is ,,een fluistercampagne op gang gekomen om in Den Haag orde op zaken te stellen.'' Bekeken moet worden of De Hoop Scheffer, die volgens het gefluister te veel aanschurkt tegen de VVD en een randstedeling is, wel de juiste man is om de partij bij de verkiezingen in 2002 aan te voeren. ,,Niemand in het CDA durft het meningsverschil openlijk aan de orde te stellen. Het beeld van een oppositiepartij die verwikkeld raakt in onderling gekissebis, kan funest zijn'', aldus Elsevier. Hoe funest gefluister en achterklap daarentegen kunnen zijn, mocht oud-CDA-fractieleider wijlen Enneüs Heerma ondervinden. Helaas, de herinnering aan hem lijkt vervaagd.

Daarentegen lijkt de herinnering aan Den Uyl niet kapot te krijgen – maar gelukkig worden zo nu en dan ook kritische noten gekraakt. Bijvoorbeeld in De Groene Amsterdammer. Milieu-minister Pronk toont zich volgens het blad een goede leerling van Den Uyl wiens autoloze zondagen ,,tijdens de oliecrisis geen enkele bijdrage leverden aan het voorkomen van het energietekort''. Maar toegeven, ho maar! Pronk gaat onder meer over het gescheiden ophalen van afval en dat blijkt op onderdelen in de praktijk niet meer nodig te zijn maar dat wordt niet hardop gezegd, aldus De Groene Amsterdammer. Stel je voor: toegeven dat je geen grip op de situatie hebt, dat je afvalbeleid weinig tot niets uithaalt. Dàt niet hardop durven zeggen, is een symptoom van veel ernstiger ziekte dan affluenza. Die ziekte heet: bedriegen.

    • Anna Visser