Frankrijk slecht debat over opties

Met een compromis heeft de Franse minister van Financiën, Fabius, een eind gemaakt aan de discussie over de belasting op aandelenopties die de Franse Socialistische Partij (SP) lange tijd heeft beziggehouden.

Het compromis uitkomst van een gisteren gehouden ,,seminar'', waaraan de andere, kleinere colaitiepartijen niet deelnamen houdt in dat over winsten boven 330.000 gulden per jaar 50 procent belasting betaald moet gaan worden in plaats van 40 procent nu. Dit geldt echter alleen voor degenen die hun opties eerder verzilveren dan twee jaar na het vrijvallen van de opties (vier jaar na aankoop).

De discussie over opties laaide afgelopen najaar weer op toen bekend werd, dat Philippe Jaffré, president-directeur van olieconcern Elf, ruim tachtig miljoen gulden geïncasseerd had aan meerwaarde over zijn aandelen-opties. Oorspronkelijk bedoeld om hoger kader aan hun bedrijf te binden (zogeheten golden handcuffs) zijn de opties in de ogen van de SP een middel tot excessieve verrijking geworden.

Hoewel de profiterende groep volgens schattingen niet meer dan 30.000 personen telt, was de belasting op de optiewinsten een belangrijk discussiepunt in de bijstelling van de begroting van dit jaar. De regering-Jospin en vooral de als liberaal bekendstaande minister Fabius wilden, in tegenstelling tot hun eigen partij die ook de grootste coalitiepartij is, niet al te veel veranderen aan de bestaande regelingen. Zij vrezen een uittocht van hoger kader naar het buitenland en ze willen de ,,start-up'' van jonge bedrijven in de IT-sector niet frustreren.

Om dergelijke ,,start-ups'' aan te moedigen worden volgens het compromis winsten onder 330.000 gulden belast met 26 procent in plaats van met het huidige tarief van 40 procent, eveneens op voorwaarde dat de opties pas na twee jaar verzilverd worden. Fabius heeft bovendien ingestemd met het voorstel van SP-afgevaardigden om bekendmaking van de details over de opties binnen een bedrijf in het jaarverslag verplicht te stellen.

De Assemblée Nationale zal zich nog uitspreken over het compromis in het kader van een nieuwe wet over ,,nieuwe economische regelgeving''. De rechtse oppositie heeft de vrees uitgesproken dat grote bedrijven hun hoofdkantoor vaker naar het buitenland zullen verplaatsen. Volgens de RPR, partij van president Chirac, wordt hoger kader in Frankrijk twee keer zo zwaar belast als in Engeland.

In de bijgestelde begroting voor het jaar 2000 neemt het begrotingstekort toe, van 7 miljard gulden vorig jaar naar 7,5 miljard dit jaar. Fabius, die verdere belastingmeevallers wil besteden aan verlaging van het tekort, verwacht echter dat het in de praktijk onder de 7 miljard uit zal komen. De EU vindt, dat Frankrijk belastingmeevallers moet besteden aan verlaging van het tekort, dat met 1,8 procent van het bbp hoger is dan het gemiddelde tekort (1,2 procent) in de euro-zone.

    • Pieter Kottman