EU: meer armoedehulp

De Europese Commissie heeft gisteren overeenstemming overeenstemming bereikt over een nieuw Europees ontwikkelingsbeleid, dat armoedebestrijding centraal moet stellen. Ook moet er een eind komen aan de situatie waarbij het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie wordt ondergraven door Europees landbouw-, visserij- of handelsbeleid.

,,Het bestrijden van armoede is onze kerntaak. We moeten dat doen door een duidelijke strategie en onze aandacht richten op een beperkt aantal terreinen'', aldus de Deense Eurocommissaris Poul Nielson.

De Europese Unie had vorig jaar 8,6 miljard euro hulp beschikbaar voor ontwikkelingshulp. Nielson gaf aan dat handelsliberalisering, integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie en samenwerking met de particuliere sector belangrijke doelstellingen blijven van het Europees ontwikkelingsbeleid, maar alleen voor zover deze direct bijdragen aan de doelstelling van het verhogen van de levensstandaard van de armen.

In het gisteren door de Europese Commissie goedgekeurde beleidsdocument wordt ook het belang benadrukt van een politieke dialoog met ontwikkelingslanden en de rol van de civil society. Eurocommissaris Nielson zal in mei ook een document aan de EU-ministers en het Europarlement presenteren over vergroting van de ,,coherentie'' van het beleid. Zo moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat Europese exportsubsidies voor landbouwproducten in ontwikkelingslanden de markt voor lokale boeren bederven.