DEFINITIE

Lichaamsgewicht los van de lengte zegt niets, 75 kilo bij 1 meter 50 betekent iets anders dan ditzelfde gewicht bij 2 meter. Dit probleem wordt ondervangen door de Body Mass Index (BMI) of Quetelet Index. Hiermee worden lengte en gewicht aan elkaar gerelateerd. Door het lichaamsgewicht in kilogram te delen door de lengte in meter in het kwadraat ontstaat een getal: de BMI. Voorbeeld: een man die 75 kilo weegt en 1,83 meter lang is heeft een BMI van 75 : 1,83² = 22,4.

De World Health Organisation definieert overgewicht aan de hand van de BMI: boven de 25 is er sprake van overgewicht, boven de 30 van obesitas of adipositas (vetzucht) en boven de 35 van ernstige adipositas.

Deze classificatie komt voort uit epidemiologisch onderzoek: de kans op een aan overgewicht gerelateerde ziekte neemt toe met het stijgen van de BMI.