Bernhard junior trouwt in Utrecht

Het kabinet heeft vandaag het wetsvoorstel ingediend waarin de Staten-Generaal om toestemming wordt gevraagd voor het huwelijk van prins Bernhard junior en Annette Sekrève. De huwelijksvoltrekking zal op 6 juli in Paushuize te Utrecht worden voltrokken door burgemeester A. Brouwer-Korf. Twee dagen daarna volgt de kerkelijke inzegening in de Domkerk. Dr. Anne van der Meijden, emeritus-hoogleraar en voorganger van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden, zal de dienst leiden. Bernhard is de tweede zoon van prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven. Hij staat in de derde graad van bloedverwantschap tot de koningin. Om recht op erfopvolging te behouden, is wettelijke toestemming voor zijn huwelijk vereist.