België staat greep op Sabena af

Het Zwitserse SAirgroup krijgt een meerderheidsaandeel van 85 procent in het Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena.

De Belgische regering heeft hierover gisteren overeenstemming bereikt met SAirgroup, de moedermaatschappij van Swissair. België is de eerste lidstaat van de Europese Unie die de controle over de nationale luchtvaartmaatschappij aan een buitenlandse onderneming afstaat.

SAirgroup verwierf in 1995 al 49,5 procent van het toen zeer noodlijdende Sabena, waarbij ook afspraken over het management werden gemaakt. Die overeenkomst met de Belgische overheid bevatte al de optie voor SAirgroup om het aandeel uit te breiden tot 62,25 procent. Nu is overeengekomen het aandeel tot 85 procent uit te breiden. In ruil krijgt de Belgische overheid 3,3 procent in SAirgroup (ruim 85 miljoen euro), waarmee zij de grootste aandeelhouder in de Zwitserse onderneming wordt. Het aandeel van 3,3 procent heeft niet het karakter van een golden share waarmee beslissingen kunnen worden geblokkeerd. De Belgische minister Rik Daems (telecom en overheidsbedrijven) wees gisteren echter op een aandeelhoudersovereenkomst die de Belgische staat met SAirgroup heeft gesloten. Deze overeenkomst verplicht SAirgroup volgens Daems de toekomst van Sabena niet in het geding te brengen, te zorgen voor verdere groei van Belgische luchtvaartmaatschappij en behoud van de rol van vliegveld Zaventem. De Belgische overheid mag tenminste twee bestuurders in de beheersraad van Sabena benoemen en mag, als grootste aandeelhouder van Sairgroup, ook de ondervoorzitter van de Zwitserse moedermaatschappij leveren. ,,Sabena blijft voluit bestaan'', zei Daems gisteren in een toelichting.

De overeenkomst tussen SAirgroup en de Belgische overheid hangt nog af van een referendum op 21 mei, wanneer de Zwitsers erover kunnen stemmen, maar er wordt een positief resultaat verwacht. Ook moet het transportverdrag tussen de EU en Zwitserland nog worden geratificeerd.