Belasting auto wellicht snel omlaag

Er komt mogelijk toch een versnelde verlaging van de wegenbelasting. Als de proef met het zogenoemde spitstarief (rekeningrijden) slaagt, kunnen de opbrengsten daarvan teruggesluisd worden naar autobezitters.

Dat staat volgens ingewijden in het concept-anti-fileplan van minister Netelenbos (Verkeer). De vier grote steden zullen waarschijnlijk eind 2002 beginnen met een proef met het spitstarief. Naar verluidt levert dat de staat ongeveer één miljard gulden aan extra inkomsten op, die teruggegeven zullen worden aan autobezitters.

In het regeerakkoord is al afgesproken dat er een zogenoemde variabilisatie zou worden toegepast bij autorijders. Het bezit van de auto zal minder zwaar worden belast, terwijl het gebruik van de auto verhoudingsgewijs meer zal gaan kosten. Minister Zalm (Financiën) meldde enkele weken geleden nog dat een verlaging van de wegenbelasting op korte termijn niet voor de hand ligt. Hij had eerder een termijn van tien jaar in het hoofd. Door het anti-fileplan van Netelenbos lijkt de kans op een eerdere verlaging nu toegenomen.

Na 2010 wordt het spitstarief naar verwachting vervangen door een systeem waarbij automobilisten per kilometer gaan betalen. Dan kan de wegenbelasting worden afgeschaft en wordt alleen het daadwerkelijke autogebruik nog belast.

De ministerraad neemt overigens, in tegenstelling tot eerdere berichten, pas over twee weken een definitief besluit over het plan. Het plan kost in totaal ongeveer 14 miljard gulden. Daarvan neemt de rijksoverheid het leeuwendeel voor haar rekening (9 miljard). De vier grote steden dragen elk 250 miljoen gulden bij, het bedrijfsleven 3 miljard en de automobilisten één miljard. Naar verluidt stuit het bedrag van 5 miljard gulden dat de minister in `asfalt' wil investeren op bezwaren van de ministers Pronk en De Vries (respectievelijk Milieu en Binnenlandse zaken, beide PvdA) en het D66 smaldeel binnen het kabinet.

Ook aan openbaar vervoer wordt ongeveer 5 miljard extra uitgegeven, onder meer aan tramprojecten in Utrecht en Rotterdam/Den Haag. Om tegemoet te komen aan de bezwaren van PvdA en D66 wil Netelenbos de uitgaven voor openbaar vervoer eerder doen dan gepland.