Verschillende regels binnen de Europese Unie

In verschillende resoluties van het Europees Parlement en de Raad van Ministers staat dat rookvrije werkplekken goed zijn voor de gezondheid van werknemers en moeten worden gestimuleerd. De aanbeveling schept echter geen verplichting. De regelgeving wordt overgelaten aan de EU-lidstaten.

Finland – Sinds 1995 geldt een algeheel rookverbod in publieke gebouwen en private bedrijven. Het parlement nam de maatregel na een intensief publiek debat, het besluit stuitte op veel verzet. Inmiddels zijn de Finnen eraan gewend, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Bedrijven mogen wel een geventileerde rookruimte hebben. De regel geldt niet voor restaurants, maar die moeten sinds maart wel de helft van de stoelen rookvrij houden.

Duitsland – Een uitgebreide antirookwet strandde twee jaar geleden in het parlement, tot groot verdriet van de antirooklobby. Deze wet zou niet alleen roken in publieke ruimtes verbieden, maar ook bedrijven opleggen het roken uit te bannen. De situatie bleef zoals ze was: bedrijven mogen het zelf weten. Sindsdien zijn er commissies met nieuwe aanbevelingen gekomen, er zijn twee rechtszaken geweest en twee weken geleden diende een groep parlementariërs opnieuw een wetsvoorstel in om roken op de werkplek te verbieden.

Groot-Brittannië – Er is geen wet die het roken op het werk verbiedt. De Health and Safety Commission werkt al enige tijd aan een code, die met inspraak van alle partijen tot stand moet komen. Naar verwachting wordt deze code over enkele maanden gepubliceerd. Er zal waarschijnlijk een sterke aanbeveling gedaan worden richting bedrijven om roken op het werk te verbieden. Een wet die dit regelt wordt niet verwacht. Er zijn twee rechtszaken geweest van ambtenaren die een rookvrij gemeentehuis wilden. Beide zaken zijn geschikt. Sindsdien hebben veel bedrijven maatregelen genomen, om te voorkomen dat zij ook voor de rechter worden gesleept.

Italië – Er zijn geen wetten die expliciet het roken op het werk verbieden. Sommige bedrijven hebben wel een rookverbod ingesteld op basis van een wet op de veiligheid op de werkplek. Vorig jaar heeft een werknemer van de bank San Paolo een rechtszaak aangespannen tegen de bank, in een poging een einde te maken aan het passieve roken, maar die klacht is afgewezen. Het is officieel verboden te roken in publieke ruimtes en overheidsgebouwen, maar dat gebod wordt in Italië op grote schaal genegeerd en vrijwel nooit wordt naleving ervan afgedwongen.

Frankrijk – Sinds 1992 is het verboden in openbare publieke ruimtes te roken, zoals metrostations. Het verbod geldt ook voor overheidsgebouwen, bijvoorbeeld het postkantoor of het gemeentehuis. De wet wordt echter à la carte toegepast: een medewerker die op zijn kamer rookt is geen probleem, de naleving van de wet is allesbehalve strikt. Voor bedrijven geldt de regel niet. Restaurants zijn verplicht een niet-rook gedeelte in te richten, maar ook deze regel wordt vaak niet nageleefd en van overheidswege niet gehandhaafd.

Denemarken – In overheidsgebouwen en publieke ruimte mag niet worden gerookt, voor bedrijven gelden geen regels. Rechtszaken zijn er niet geweest, volgens een woordvoerer van de Deense antirooklobby omdat de wetgeving in Denemarken hiervoor geen ruimte biedt. De meeste grote Deense bedrijven hanteren echter een niet-rookbeleid.