Veel verkeerstunnels in Europa onbetrouwbaar

In twee grote tunnels in Europa is de veiligheid `zeer slecht'. Vier andere tunnels scoren `onvoldoende'. Dat blijkt uit een onderzoek van de Internationale Automobielfederatie (FIA) naar veiligheidsaspecten in 25 tunnels in acht Europese landen. Het onderzoek, dat zich toespitste op zaken als vluchtroutes, ventilatie, afscherming van de rijbanen en de aanwezigheid van rampenplannen, werd uitgevoerd naar aanleiding van branden in de Oostenrijkse Tauern-tunnel (in mei 1999) en de Frans-Italiaanse Mont Blanc-tunnel (in maart 1999). Bij die twee branden vielen respectievelijk 12 en 39 doden.

De Spaanse Alfonso XIII-tunnel en de Italiaanse Fornaci-tunnel kregen het predikaat `zeer slecht'. Drie Zwitserse tunnels – Isla Bella, San Salvatore en Crapteig – scoorden `onvoldoende', evenals de Franse Fourvière-, de Oostenrijkse Perjen- en de Britse Tyne-tunnel. Vijf van deze acht onveilige tunnels hebben maar één tunnelbuis, waardoor automobilisten bij een brand nauwelijks de kans hebben om te vluchten.

Als veiligste kwam de Zwitserse Gubrist-tunnel uit de bus, die met zeven andere tunnels als `goed' werd beoordeeld. Negen tunnels, waaronder de Belgische Leopold-II-tunnel in Brussel en de Craeybeckx-tunnel in Antwerpen, blijken een `aanvaardbaar' veiligheidsniveau te hebben. Geen enkele tunnel verdient overigens het predikaat `zeer goed'.

Het onderzoek van de FIA, een internationale belangenorganisatie van automobilisten en talloze nationale automobielclubs, had in februari en maart van dit jaar plaats in Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Duitsland en België. Dat gebeurde in samenspraak met negen nationale partners, waaronder de Nederlandse ANWB. De ANWB overweegt naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek om automobilisten alternatieve routes aan te bieden.

Saillant detail is dat de FIA eigenlijk dertig tunnels had willen testen. Vijf tunnels weigerden de onderzoekers echter de toegang: de Dartford in Groot-Brittannië (een van de drukste van Europa, volgens de FIA) en de Italiaanse Banzole-, San Domenico-, Gran Sasso- en Ceis-tunnel.

Volgens een woordvoerster van de FIA in Brussel, Caroline Ofoegbu, voerden de uitbaters van deze vijf `herstelwerkzaamheden' of `verkeerd moment' aan om hun weigering te motiveren. ,,Geen van de dertig benaderde uitbaters was verplicht aan de test deel te nemen. We kunnen alleen maar gissen naar de werkelijke beweegredenen van de vijf weigeraars.''

Opvallend is ook dat een aantal grote Europese tunnels niet is onderzocht. Een aantal van deze tunnels, waaronder de Sint Bernard in Zwitserland, werd vorige zomer echter al onder de loep genomen door de Duitse automobielfederatie ADAC, eveneens naar aanleiding van de twee tunnelrampen in 1999. Uit deze test bleek dat bijna de helft van de 20 onderzochte tunnels niet aan de algemene veiligheidsvoorschriften voldeed. De ADAC gaf onder meer de Oostenrijkse Tauern- en Roppener-tunnels, de Zwitserse San-Bernardino- en Sint-Bernard-tunnels en Fourvière bij het Franse Lyon een onvoldoende. Slechte ontsnappingsmogelijkheden en niet- of slechtfunctionerende ventilatiesystemen waren de grote boosdoeners.

De resultaten van de onderzoeken van de FIA en de ADAC worden doorgestuurd naar de Europese Commissie.