Mensenrechtencommissie VN veroordeelt Rusland

De VN-commissie voor de rechten van de mens heeft gisteren verrassend Rusland gehekeld om de wijdverbreide schendingen van de mensenrechten in Tsjetsjenië door het Russische leger.

De door de lidstaten van de Europese Unie ingediende en door de VS en Canada gesteunde resolutie hekelt Moskou om ,,het buitenproportionele en willekeurige gebruik van militair geweld door de Russische strijdkrachten tegen burgers'' in Tsjetsjenië. Rusland wordt opgeroepen een nationale onderzoekscommissie op te richten en deskundigen naar de regio te sturen om de schendingen te onderzoeken.

In de resolutie worden ook de ,,serieuze misdaden en schendingen'' door Tsjetsjeense strijdkrachten veroordeeld. De resolutie werd aangenomen met 25 tegen zeven stemmen, bij negentien onthoudingen. Tegen stemden naast Rusland onder andere China en Cuba.

Het kritiek op Rusland was ongebruikelijk: de VN-commissie voor de rechten van de mens staat niet bekend om grote daadkracht en besluitvaardigheid waar het prominente landen, en vooral permanente leden van de Veiligheidsraad, betreft. Onderhandelingen tussen Rusland en de EU over een compromis-formulering liepen gisteren op niets uit. Algemeen werd verwacht dat het overleg zou worden verdaagd, maar de commissie boog zich vervolgens onverwachts over de resolutie.

De Russische ambassadeur, Vasili Sidorov, zei na de stemming dat de resolutie geen rekening houdt met het ,,serieuze gevaar voor de mensenrechten'' dat uitgaat van ,,Tsjetsjeens terrorisme''. De resolutie ,,toont absoluut geen begrip voor wat mensenrechten eigenlijk inhouden'', aldus Sidorov. In Moskou liet het ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat de VN-resolutie ,,in de beste tradities van de Koude Oorlog past'' en ,,politiek gemotiveerd'' was.

Volgens Moskou moeten de opstellers van de resolutie beseffen dat de tekst ,,door terroristen en hun medeplichtigen zal worden misbruikt om hun misdaden in Rusland te rechtvaardigen.''