Knelpunten in regio's

De regio's Utrecht en Zuidoost-Brabant luiden de noodklok over het wegennet in de beide regio's. Het explosief toenemende verkeer wordt hier onvoldoende teruggedrongen door de introductie van rekeningrijden, zo menen de regio's.

De bereikbaarheid van beide regio's is de laatste jaren sterk verslechterd. Utrecht wil daarom de snelwegen rondom de stad beter benutten en een betaalstrook langs de A2 en de A12 aanleggen om de fileproblemen het hoofd te kunnen bieden. Volgens de Utrechtse regio zal een efficiënter gebruik van snelwegen door bijvoorbeeld spitsstroken de wegcapaciteit met een kwart vergroten, zodat er de komende zes jaar minder files zijn.

Eindhoven en omgeving pleit voor de aanleg van een autosnelweg ten oosten van Helmond. De circa 100.000 voertuigen die nu dagelijks van de snelwegen rondom de stad gebruikmaken, zullen dan ongehinderd kunnen doorrijden.

Het bedrijfsleven in Zuidoost-Brabant eist ook dat de A50 richting Nijmegen volgens plan zal worden aangelegd., Dat betekent dat de weg uiterlijk over drie jaar klaar moet zijn. Ook de A69 richting België zou, in tegenstelling tot wat de overheid uit milieu-overweging had besloten, versneld moeten worden aangelegd.