`Geld tabaksindustrie naar gezondheidszorg'

De regioregering van het Zuid-Spaanse Andalusië eist dat de tabaksindustrie jaarlijks 60 miljard pesetas (ruim 800 miljoen gulden) gaat bijdragen aan de regionale gezondheidszorg. De bijdrage wordt gevraagd op basis van de extra kosten voor de publieke gezondheidszorg die worden veroorzaakt door rookgedrag. Het is de eerste maal dat een Europese regeringsinstantie op deze wijze de tabaksindustrie aanspreekt.

De bijdrage in de gezondheidszorg werd aangekondigd door de socialistische regiopresident Manuel Chaves, die maandag zijn nieuwe regioregering presenteerde. Chaves, voor de vierde achtereenvolgende maal gekozen als regiopresident, maakte bekend dat zijn regering de tabaksindustrie juridisch zal aanspreken als onderhandelingen de producenten over de bijdrage mochten mislukken.

,,Als het niet mogelijk blijkt om tot een bevredigende overeenkomst te komen, zullen we passende juridische vordering in gang zetten om de algemene belangen van Andalusië te verdedigen'', aldus Chaves in zijn inhuldigingstoespraak. De regiopresident kondigde voorts aan dat de komende vier jaar speciale programma's zullen worden ontwikkeld voor snelle diagnostiek van ziektes verbonden aan het roken en een snellere behandeling van de gevolgen.

De aankondiging komt nadat eerder deze maand de voormalige Spaanse staatstabaksfabrikant Tabacalera (thans Altadis) door een Spaanse rechter werd gevrijwaard van een schadeclaim, ingediend door een roker. Zowel regionaal als centraal zijn de laatste jaren stappen ondernomen tegen de tabaksconsumptie in Spanje. Zo heeft de Catalaanse regioregering alle tabaksreclame verboden die zich expliciet richt op de jongeren.

De maatregel van de Andalusische regioregering heeft inmiddels tot enige polemiek geleid. De nationale commissie voor tabakspreventie sprak zijn tevredenheid uit met de aangekondigde stappen van de Andalusische regering. Maar critici verwijten regiopresident Chaves eigenzinnig gedrag dat vergaande gevolgen kan hebben. Daarbij wordt ondermeer gewezen op het feit dat de tabaksindustrie jaarlijks reeds ruim elf miljard gulden aan accijnzen bijdraagt aan de algemene middelen. Spanje kent 12 miljoen rokers, 37 procent van de bevolking. Naar schatting overlijden jaarlijks tussen de 28.000 en 40.000 mensen als gevolg van hun rookgedrag. De jaarlijkse uitgaven in de gezondheidszorg aan met roken verbonden ziektes wordt door de anti-tabakslobby geschat op 5,5 miljard.

    • Steven Adolf