`Corruptietoets voor hulpgeld'

Ontwikkelingslanden die niet voldoende in het werk stellen om corruptie met ontwikkelingsgeld te bestrijden, lopen het risico financiële steun van Nederland geheel of gedeeltelijk te verliezen. Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) zei dat gisteren tijdens de opening van een driedaagse internationale conferentie over corruptiebestrijding in Maastricht. Momenteel onderhoudt Nederland met 21 landen een nauwe ontwikkelingsrelatie. Hoewel deze landen zich kenmerken door goed bestuur en een goed beleid, scoren zij heel slecht wat betreft corruptiebestrijding. Herfkens wil hen bijstaan om institutionele hervormingen door te voeren om misbruik van hulpgelden tegen te gaan. Daarbij moeten zowel het financiële als het justitiële toezicht worden versterkt.