Consument blijft positief

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateert dat de consument in april nog iets positiever tegen de groei van de economie aankijkt dan in maart. De indicator voor het consumentenvertrouwen komt in april uit op 26, een fractie lager dan in de topmaand januari. De index geeft weer in hoeverre huishoudens vinden dat het economisch beter of slechter gaat. Voor heel 2000 is de consument positiever gestemd dan over 1999.