Burgemeester van Oosterhout stapt op

Burgemeester W. Ligtvoet (PvdA) van de Noord-Brabantse gemeente Oosterhout is gisteren teruggetreden. In een brief aan de gemeenteraad schrijft Ligtvoet dat er ,,onvoldoende basis is voor een vruchtbare samenwerking met de andere gemeentelijke bestuursorganen.'' Een woordvoerder van B en W benadrukt dat de burgemeester niet zijn ontslag heeft ingediend, maar ,,met verlof'' is, ,,in afwachting van nader overleg over de voorwaarden waaronder en het tijdstip van aftreden.''

Oorzaak van het terugtreden van de burgemeester is een volledig uit de hand gelopen reorganisatie van het gemeentelijk apparaat die in 1994 werd begonnen, maar nog steeds niet is afgerond. Vorig jaar bleek dat er door jaarlijks oplopende tekorten een gat in de begroting van 13 miljoen gulden was ontstaan, waardoor de provincie Noord-Brabant de gemeentelijke begroting voor het jaar 2000 weigerde goed te keuren. De gemeenteraad eiste daarop een onderzoek door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

In het twee weken geleden verschenen rapport van het bureau Boer & Croon wordt een belangrijk gedeelte van de verantwoordelijkheid voor de mislukte reorganisatie gelegd bij de (al eerder afgetreden) gemeentesecretaris en bij burgemeester Ligtvoet. Zo concludeert het rapport dat de burgemeester ,,er niet in is geslaagd de problemen helder te analyseren, zodanig dat er leiding is gegeven aan effectief herstel.'' Volgende week dinsdag wordt het rapport in de gemeenteraad besproken.

Verschillende partijen in de gemeenteraad hebben instemmend gereageerd op het terugtreden van Ligtvoet. CDA-fractievoorzitter M. Willemse concludeert dat Ligtvoet ,,zijn verantwoordheid heeft genomen.'' PvdA-fractievoorzitter D. Bisschop kan zich vinden in de beslissing van de burgemeester, gezien de ,,best wel dramatische'' conclusies van het rapport. De VVD, die samen met het CDA aandrong op het onderzoek, laat bij monde van fractievoorzitter A. Wijers weten geen commentaar te willen geven op het terugtreden van Ligtvoet.