BLADEREN

Börse On Line

De boreling is net een dik jaar oud of hij zet een heel leger van achtenswaardige politici, gereputeerde wetenschappers en scherpzinnige analisten voor gek: de euro moest in de eerste vijftien maanden van zijn bestaan achttien procent toegeven op de dollar. Hoewel uit een recente IMF-studie blijkt dat de euro tegenover de dollar nu zo'n dertig procent is ondergewaardeerd, denkt de markt er heel anders over.

Terecht, meent het weekblad Börse On Line, want het Amerikaanse bedrijfsleven slaagde er tot dusverre moeiteloos in om zijn Europese tegenhanger te deklasseren. Maar dat zal volgens het blad niet lang meer duren, want de economische indicatoren zijn voor Euroland sinds tien jaar niet meer zo goed geweest. Volgens het blad zijn de vooruitzichten in de VS minder gunstig. De Amerikaanse hoogconjunctuur steunt grotendeels op de particuliere consumptie. Omdat de Amerikaanse huishoudens tot hun nek toe in de schulden zitten is groei van de consumptie alleen nog mogelijk als er meer geld komt door stijging van de beurskoersen.

De onderwaardering van de euro is niet de enige zorg van de Europeanen, meent het blad. Een ander spook dat roet in het eten dreigt te gooien is de mogelijke uitbreiding van de Europese Unie. Kandidaatleden als Polen en Hongarije zijn bij toetreding op dit moment toch een grote last voor de Europese Unie.

www.boerse-online.de

Business Central Europe

Het lidmaatschap van de Europese Unie lijkt voordeliger dan het is, in ieder geval op langere termijn. Het maandblad Business Central Europe wijst ter illustratie van die stelling naar de gang van zaken in landen als Spanje, Portugal en Italië. Enkele jaren voor ze lid werden ging het ze voor de wind. Maar vorig jaar sloeg het weer om. De beleggers keerden zich af van de nationale markten en zochten hun heil in de grote Europese ondernemingen.

De vrees is gerechtvaardigd dat veelbelovende ondernemingen in de Oost-Europese kandidaatlanden iets soortgelijks zullen doen door hun financiële heil op de pan-Europese kapitaalmarkt te zoeken, ten nadele van de ontwikkeling in de eigen landen. Daar komt bij dat de Oost-Europese beurzen zo ondermaats zijn dat de meeste beleggers er nauwelijks oog voor hebben. Een typisch geval van Catch 22: internationale beleggers zijn dol op aandelen in grote ondernemingen die je gemakkelijk te gelde kunt maken, maar dat soort aandelen komen er niet zonder grote internationale beleggers.

www.bcemag.com

The Nikkei Weekly

De grote Japanse beleggers hebben hun enorme geldreserves meer nog dan voorheen belegd in het buitenland, vooral in de Verenigde Staten. In zekere zin, schrijft The Nikkei Weekly, heeft de voortdurende zwakte van de Japanse economie de Amerikaanse expansie op gang gehouden. Dat zou de verklaring kunnen zijn voor het feit dat de Amerikaanse beurzen begonnen te dalen op het moment dat Japan overwoog de monetaire politiek aan te passen aan het beginnende economische herstel. Maar het is uit den boze om een biljard yen aan openbare middelen te besteden aan het op peil houden van de aandelenprijzen, zoals de regeringspartijen voorstellen.

www.nni.nikkei.co.jp

The Economist

De Amerikaanse economie is minder gezond dan ze lijkt en is veel beter vergelijkbaar met de Japanse economie van eind jaren tachtig dan de optimisten onder ons graag willen geloven. Het is waar, zegt The Economist, dat de overheid een flink begrotingsoverschot heeft. Maar dat zegt niks, want toen de Japanse luchtbel in 1990 uiteenspatte was het Japanse begrotingsoverschot veel groter dan het huidige Amerikaanse. Het probleem is dat de Amerikaanse huishoudens en de ondernemingen zich veel te diep in de schulden hebben gestoken. Een ander groot probleem is dat het Amerikaanse tekort op de lopende rekening is opgelopen tot meer dan vier procent van het bruto binnenlands product.

www.economist.com

BusinessWeek

Als de Amerikaanse problemen uitmonden in een recessie zal Japan in de verleiding komen het huidige herstel vast te houden door de yen goedkoper te maken en zo de export naar Amerika op peil te houden. Azië's vooruitzichten zijn afhankelijk van het Amerikaanse vermogen om de oververhitte economie af te koelen zonder brokken te maken.

Het is lang niet ondenkbaar, meent BusinessWeek, dat het voorzichtige herstel van de Aziatische economie al snel weer omslaat in een recessie. Want de meeste Aziatische landen hebben de afgelopen jaren meer geluk dan wijsheid gehad. Ze hebben weinig gedaan om de structurele problemen op te lossen die de oorzaak waren van de recessie in de jaren negentig. Korea, Thailand en Indonesië hebben nog steeds enorme schulden en het bancaire systeem is nog steeds een zooitje. Ondertussen is de schuldenlast in India en Japan nog verder gestegen.

www.businessweek.com

Manager Magazin

De beleggingsanalisten van de grootste zakenbanken, Morgan Stanley, Goldman Sachs, en Merrill Lynch, zijn verre van objectief en onafhankelijk. Dat komt omdat deze banken niet alleen beleggingsadviezen geven maar ook betrokken zijn bij alle belangrijke emissies in Europa. Manager Magazin schrijft dit op gezag van Tempest, een Londense firma die zich toelegt op onderzoek naar het gedrag van zakenbanken en hun analisten. Deze top-analisten hebben een broertje dood aan slecht nieuws. Daarom onthouden ze zich van negatieve adviezen. Een slechte ontwikkeling, meent het blad, want zelfs de beste zakenbank wordt ongeloofwaardig als haar analisten alleen maar koop-aanbevelingen doen.

www.manager-magazin.de

    • Herman Frijlink