Beroep op WAO weer toegenomen

Het aantal mensen met een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid is in de eerste twee maanden van dit jaar met 5.300 gestegen. Eind februari stonden er 918.000 mensen als arbeidsongeschikt geregistreerd.

Dit blijkt uit cijfers van het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV). Dat het aantal mensen in de WAO (werknemers in loondienst), WAZ (zelfstandigen) en Wajong (jonggehandicapten) de komende jaren zal stijgen, is voorzien. Dit komt met name doordat de beroepsbevolking in omvang toeneemt. Maar met de stijging van 5.300 mensen in twee maanden lijkt ook de groei toe te nemen. Volgens een LISV-woordvoerder is de instroom in januari doorgaans hoger dan in andere maanden. Doordat sommige arbeidsongeschikten meer dan één uitkering ontvangen, is het aantal uitkeringen hoger. Dat aantal steeg met 5.500 tot 928.000.

Vooral de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor mensen in loondienst zijn sterk gestegen (5.200). Het aantal uitkeringen voor zelfstandigen bleef gelijk, bij de regelingen voor jonggehandicapten kwamen er in januari en februari slechts driehonderd bij.

Het kabinet besloot bijna twee weken geleden om maatregelen te nemen om het aantal WAO'ers te beperken. Zonder de maatregelen komen er 15.000 arbeidsongeschikten per jaar bij. Met meer financiële prikkels voor werkgevers en werknemers, extra geld voor reïntegratie en keuringen en met een stimuleringsregeling voor WAO'ers om weer aan het werk te gaan, verwacht staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) de instroom te beperken tot 10.000 personen per jaar.

Volgens een internationale vergelijking die Hoogervorst heeft laten maken, blijken alleen in Zweden verhoudingsgewijs meer arbeidsongeschikten te zijn. Frankrijk telt bijna evenveel arbeidsongeschikten.

Maar in België, waar het aantal WAO'ers laag is, hebben naar verhouding drie keer zoveel mensen een werkloosheidsuitkering. Als het gaat om de verhouding tussen inactieven en actieven blijkt Nederland in de middenmoot van Europa te staan. België heeft de hoogste zogeheten I/A-ratio, voor Frankrijk en Duitsland.