Van der Ploeg: Tweede Kamer als museum

Verschillende sectoren uit de samenleving, bijvoorbeeld beroepsgroepen of senioren, moeten de gelegenheid krijgen zelf exposities samen te stellen in het Tweede-Kamergebouw. Ze kiezen de kunstwerken dan in samenwerking met een speciale conservator. Dat is een van de voorstellen die staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) doet in zijn nota Vermogen om te kiezen, die naar de Tweede Kamer gaat. Hij wil ook de hele Collectie Nederland op internet zien te krijgen. Een gebruiker moet straks alleen nog maar de naam van een kunstenaar hoeven aan te klikken om informatie over de kunstenaar en diens werk te krijgen. De bewindsman wil zoals bekend kunst uit de depots halen en aan een zo breed mogelijk publiek laten zien. De Tweede Kamer is als huis van de democratie bij uitstek geschikt voor zogenoemde `collectiemobiliteit', vindt Van der Ploeg. Hij zei dat gisteren in Tokio, waar hij was in het kader van de herdenking van de 400-jarige betrekkingen met dat land. Hij ontdekte dat de Japanners ook aan collectiemobiliteit doen, door bijvoorbeeld exposities in warenhuizen te organiseren. Dat gebeurt dan vaak door kranten, die er dan zelf meteen aandacht aan geven, aldus een enthousiaste Van der Ploeg. Van der Ploeg wil ook een gedragscode die de uitruil van bruiklenen door musea onderling vergemakkelijkt. Het prijskaartje van de plannen wordt op Prinsjesdag gepresenteerd, maar Van der Ploeg denkt zeker 8 miljoen gulden nodig te hebben.