Tegen: `Onnodig' Voor: `Efficiënt'

Critici van de Amerikaanse regering noemen de manier waarop zwaar bewapende agenten van de immigratiedienst de zesjarige Elián Gonzalez kwamen weghalen uit het huis van zijn oud-oom in Miami onbezonnen, onnodig angstaanjagend en riskant. Vooral het besluit om agenten in maskers, helmen en met machinegeweren het huis te laten binnengaan heeft veel kwaad bloed gezet.

Het zou het zoveelste bewijs zijn dat de regering-Clinton bereid is om ,,onnodig geweld te gebruiken tegen Amerikaanse burgers''. Vergelijkingen zijn getrokken met de dramatische bestorming van een sekte bij het Texaanse Waco, in 1993, waarbij 81 mensen om het leven kwamen. Ook die operatie gebeurde onder leiding van minister van Justitie Janet Reno. Niemand was in de affaire-Elián in direct levensgevaar, zeggen critici, de gebruikte middelen waren daarom buiten proportie voor een voogdijzaak.

Maar volgens Reno was het onverantwoord geweest de agenten ongewapend uit te zenden naar het huis in Miami, waar dag en nacht fanatieke demonstranten postten. Er zouden aanwijzingen zijn dat er vuurwapens aanwezig waren onder de demonstranten of in het huis. Reno heeft nog overwogen, zei ze gisteren op de televisie, om Elián zelf uit het huis te halen, om zo haar agenten niet aan onnodige gevaren bloot te stellen.

Veel mensen in Florida mogen een vuurwapen dragen en de stemming rond het Cubaanse jongetje was al maanden buitengewoon emotioneel. Overigens heeft Justitie in het huis noch bij de demonstranten wapens aangetroffen, maar daar ook niet naar gezocht.

Het doel van de zorgvuldig ingestudeerde operatie was om de jongen zo snel mogelijk uit het huis en buiten de kring van demonstranten te krijgen. Een situatie waarbij de familieleden nog konden tijdrekken en blijven weigeren om de jongen over te dragen, wilde Justitie koste-wat-kost voorkomen. Snel er in en snel er weer uit, was het motto. Op de vraag waarom niet langer geprobeerd is om een vreedzame overdracht te bewerkstelligen, zegt Reno: ,,Dat hebben we maanden geprobeerd, en dat werkte niet.''

Justitie wijst er op dat oud-oom Lázaro Gonzalez was teruggekomen op eerdere verklaringen dat hij Elián zou overdragen als agenten daar om zouden vragen. Vorige week zei hij nooit afstand van de jongen te doen, ook al zou het Hooggerechtshof hem er opdracht toe geven.