Rel om anti-joods dagboek

De Franse uitgeverij Fayard heeft eind vorige week La Campagne de France, deel van het dagboek Journal 1994 van de schrijver Renaud Camus uit de handel genomen. De beslissing volgt op de aankondiging van Jean-Marie Cavada, directeur van Radio France, dat hij gerechtelijke stappen zal nemen tegen schrijfsels passages in het boek die betrekking hebben op de, volgens Camus, `joodse medewerkers' van het radio-programma Panorama van France Culture. Die zouden `als ethnische of religieuze groep duidelijk oververtegenwoordigd' zijn. De passages zijn volgens Olivier Bétourné, directeur van Fayard die het boek pas na het ontstaan van de commotie las, `uitermate gevaarlijk'. Fayard is niet de vaste uitgever van Renaud; dat is POL, maar die had het manuscript wegens dezelfde passages geweigerd.

Camus schrijft in La Campagne de France dat `de joodse medewerkers' er de oorzaak van zijn dat ,,minstens één uitzending per week gewijd is aan de joodse cultuur, de joodse godsdienst, aan joodse schrijvers, aan de staat Israël en zijn politiek, aan het leven van joden in Frankrijk en in de rest van de wereld, van vandaag of door de eeuwen heen.'' De schrijver zegt de uitzendingen `soms interessant' te vinden, en `soms niet', maar ze zijn ,,vooral een beetje ergerlijk, op den duur, door het gebrek aan evenwicht.'' Vooral een debat over integratie is hem in het verkeerde keelgat geschoten. Hij schrijft: ,,Ik ben geen antisemiet. (-) Maar ik vind het niet correct dat een debat over `de' integratie in ons land, bij een publieke radio-omroep, bijna uitsluitend gevoerd wordt tussen journalisten en intellectuelen die joods zijn of een joodse achtergrond hebben.''

Catherine Tasca, minister van Cultuur, noemt de meningen van Camus ,,niet alleen schokkend, maar ook zeer verontrustend.''

    • Pieter Kottman