Politie bewaakt huis Netelenbos

Het huis van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) in Hoofddorp wordt door de politie bewaakt. Buurtbewoners melden dat er voor het huis van de minister politie-auto's geparkeerd zijn en dat door de straat wordt gepatrouilleerd. Noch het ministerie van Verkeer en Waterstaat, noch de politie Kennermerland wil enige mededeling doen over het hoe en waarom van de politiebewaking.