Patiëntenprotest tegen ontslag omstreden oogarts

Het Medisch Centrum Leeuwarden wil een oogarts ontslaan die ruziemaakt met zijn collega's. Maar onder zijn patiënten is de man juist populair.

Albert Pater uit Winsum weet het zeker: dankzij de Leeuwarder oogarts Ron Boukes heeft hij het licht in zijn linkeroog voor veertig procent behouden. Elf jaar geleden kreeg Pater een ernstig auto-ongeluk. Een stuk glas belandde in zijn oog. ,,Het was haast helemaal leegelopen. Boukes opereerde me urenlang. Nu zie ik er nog redelijk mee. Een andere oogarts had het oog verwijderd. Hij heeft me indertijd geweldig gesteund en me moed ingepraat.''

Mevrouw Anna Koster-Terpstra uit Franeker is al jaren patiënt van Boukes. ,,Een fantastische man'', zegt ze. ,,Een geweldig arts. Zo'n dokter die de tranen afveegt die na een laserbehandeling over je wang lopen.'' Een bekwaam arts en een geduldig en vriendelijk mens, zo wordt Boukes door zijn patiënten omschreven. Toch moet hij van de Raad van Bestuur van het Medisch Centrum Leeuwarden weg. Per 1 mei is zijn contract opgezegd. De reden: hij zou niet met collega's kunnen omgaan en zou assistentes schofferen, intimideren en kleineren.

In juni vorig jaar dreigden vijf assistentes zich ziek te melden. Zij waren Boukes' gedrag zat. De bedrijfsarts omschreef de werksituatie als ,,stressvol''. De directie ontzegde Boukes, die dertien jaar in het MCL werkt, de toegang tot het ziekenhuis per 1 september. De oogarts vocht de dreigende schorsing echter met succes in kort geding aan bij de Leeuwarder rechtbank. Zijn gedrag ten aanzien van collega's en assistentes rechtvaardigde een opzegging van het contract, oordeelde de rechter, maar daarbij moest wel een opzegtermijn in acht worden genomen, zodat de oogarts een andere werkgever kon zoeken.

Een comité van patiënten en de ouderenbonden zijn woedend dat Boukes weg moet. Ze kwamen in actie en verzamelden honderden protestbrieven van patiënten die hun oogarts niet kwijt willen. Bij het MCL vielen tweehonderd protestbrieven op de deurmat van de directie. Drie Heerenveense oogartsen steunen hun Leeuwarder collega. Aan het actiecomité schreven ze het ,,ernstig te betreuren als de hoge kwaliteit van oogheelkundige zorg die collega Boukes zijn patiënten biedt, in het geding zou komen''. De meer dan 380 steunbetuigingen van patiënten heeft het actiecomité doorgesluisd naar de Raad van Bestuur. Die is echter niet te vermurwen.

Wander Blaauw van de Raad van Bestuur kan zich de zorg van Boukes' patienten wel voorstellen. ,,Zeker voor chronische patienten is zijn vertrek meer dan vervelend. Geen enkele patiënt wil zijn arts kwijt.'' En ja, Boukes is een professional, die hard werkt. Maar toch. Voor de oogheelkundige zorg op lange termijn is Boukes' vertrek het beste, onderstreept Blaauw. ,,Boukes weigert sinds jaar en dag op vergaderingen van de vakgroep oogheelkunde te verschijnen. Hij saboteert elke samenwerkingsvorm, heeft ruzie met zijn assistenten. En niet voor de eerste keer. Er zijn vijf bemiddelingspogingen gedaan. Zonder resultaat.''

De Raad van Bestuur is in zijn besluit niet over een nacht ijs gegaan, stelt Blaauw. Twee jaar geleden waarschuwde hij Boukes al in een brief ,,dat het anders moet'' en dreigde hij hem met juridische stappen. Er veranderde niets, zegt Blaauw. Het incident van vorig jaar was de bekende druppel. Inmiddels hebben enkele patiënten een klacht ingediend bij de Raad van Bestuur en hebben ze de hulp van de Tweede Kamerfractie van de PvdA ingeroepen. Boukes' advocaat heeft de kwestie voorgelegd aan het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg, dat voor 1 mei uitspraak doet.

    • Karin de Mik