Grondwet

In NRC Handelsblad van 18 april schrijft J.L. Heldring, dat er op grond van art. 45 Grondwet een inperking heeft plaatsgevonden van de macht des konings. Toch betwijfel ik dit. Al vanaf Willem III was het gewoonte de koning buiten de regeringsbesluiten te houden. Lees er vooral De Jongs Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog maar op na: Koningin Wilhelmina werd ook al zo angstvallig buiten de besluitvorming gehouden, dat in de loop der tijd de traditie is ontstaan van het bloknootje. Op de ene kant schreef Wilhelmina haar vragen, die door, ik meen de secretaris, die wel bij de ministerraad aanwezig was, meegenomen werd en op de keerzijde gaf hij de antwoorden. Op deze wijze kwam Wilhelmina (heimelijk) te weten wat er besproken werd. Heel de Grondwet uit 1982 is een ordelijke, systematische weergave van bestaande artikelen en (nog) niet vastgestelde procedures.

    • A.E. Quarles van Ufford