Bedrijven openen meer vestigingen

De economische groei heeft gezorgd voor een sterke toename van het aantal bedrijfsvestigingen in Nederland. In 1999 waren er 53.000 startende ondernemingen, tegenover 50.000 in 1998. Daarnaast werden in 1999 31.000 nevenvestigingen van bestaande bedrijven opgericht.

De nettotoename van het aantal bedrijven (nieuwe bedrijven minus opheffingen) bedroeg 32.000 in 1999, ofwel 5 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Kamers van Koophandel.

De groei bleek vooral sterk in de sector automatisering. Binnen de detailhandel zorgde de handel via internet voor een forse toename van het aantal postorderbedrijven. De branche kende vorig jaar maar liefst 220 startende ondernemingen op een totaal van 780. Overigens is de detailhandel de sector met de laagste nettogroeicijfers: 0,7 procent, tegen 1 procent in 1998.

Startende ondernemingen zorgden voor 63.000 banen. Daarnaast werden 73.000 banen geschapen door nieuwe vestigingen van bestaande bedrijven.

De grootste groei van het aantal bedrijven deed zich voor in Zuid-West Friesland en Flevoland (6,7 procent). In Oost-Groningen, de Achterhoek en Noord-Limburg was de groei het laagst, minder dan 3 procent. Het aantal starters was het grootst in Amsterdam (5.263) en Utrecht (5.109).

    • Arlen Poort