Allochtonen recreëren liever in stad

Allochtonen brengen hun vrije tijd liever door in de stad en stadsparken dan in natuurgebieden. Dat blijkt uit een onderzoek naar vrijetijdsgedrag van de eerste en tweede generatie Turken, Marokkanen en Surinamers.

Volgens het onderzoek, dat is gedaan door het Wageningse kennisinstituut Alterra, mijden vooral eerste generatie-allochtonen de natuurgebieden. Tweede generatie-allochtonen recreëren eveneens graag in de stad, maar kiezen steeds vaker voor het platteland.

,,Zij nemen steeds meer typisch Nederlandse activiteiten over, zoals wandelen en winkelen'', aldus onderzoekster M. Jokovi. ,,Tegelijkertijd blijven ze, vooral met hun familie, recreëren in stadsparken.'' De tweede generatie gaat gemiddeld evenveel uit als autochtone Nederlanders.

De onderzoekers hebben hun resultaten gebaseerd op een vergelijking tussen autochtonen en allochtonen in Rotterdam en Amsterdam. Volgens de onderzoekers zijn de resultaten representatief voor alle allochtonen in Nederland. Ook werden er interviews gehouden met tweede generatie-allochtonen.

Volgens Jokovi is de vrijetijdsbesteding van autochtone stedelingen anders dan die van allochtonen. ,,Nederlandse stedelingen trekken er meer op uit, zij zijn dan ook een stuk mobieler dan allochtonen'', aldus Jokovi. ,,Allochtonen hebben een groter vervoersprobleem: het is vaak problematisch om erop uit te trekken.''

Alterra heeft het onderzoek verricht in opdracht van onder meer de provincie Zuid-Holland en de gemeente Amsterdam. De opdrachtgevers wilden het gedrag in kaart brengen, om het recreatiebeleid erop af te stemmen.