Stellingen

De bestuurlijke indeling van Nederland is, mede gelet op de ontwikkeling van de Europese Unie, hopeloos verouderd: het zogeheten `Huis van Thorbecke' zou eigenlijk als `onbewoonbaar verklaarde woning' moeten worden aangeduid.

M.T. OOSTERHAGEN, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het Algemeen Beschaafd Nederlands is een streektaal net als het Gronings.

A. MOESKER,

Erasmus Universiteit Rotterdam

Slechte winters zijn net zo warm als slechte zomers koud zijn.

M.C. VAN ZANTEN,

Universiteit Utrecht