Personalia

Mr. F. van Hoof (51) is in Genève voor vier jaar tot lid van de VN-subcommissie voor de Bevordering en Bescherming van de Rechten van de Mens gekozen. De commissie fungeert als adviesorgaan voor de VN-Mensenrechtencommissie en bestaat uit 26 onafhankelijke deskundigen. Van Hoof is hoogleraar internationaal recht en voorzitter en medeoprichter van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) in Utrecht. Als plaatsvervangend lid is L. Betten gekozen. Hij is hoogleraar Europees recht aan de universiteit van het Britse Exeter.