Monarchiedebat (1)

In tegenstelling tot Gijsbert van Es denk ik niet dat het nationaal monarchiedebat ruwweg neerkomt op de vraag `Bent u vóór of tégen Oranje?' (Z 15 april), maar op de vraag `Bent u vóór of tégen verhoging van het `democratisch gehalte' van ons beleid?'. Voor de effectuering daarvan zal echter niet alleen de rol van ons Koninklijk Huis maar tegelijkertijd ook die van de Eerste en de Tweede Kamer openlijk ter discussie gesteld moeten worden.

Ze zijn alledrie simpelweg uit de tijd. Ons constitutioneel bestel is een sterk verouderd bestel dat op geen stukken na is opgewassen tegen de huidige nationale en internationale maatschappelijke problemen. Het is daarom dringend geboden dat ons constitutioneel bestel zonder enige terughoudendheid en gêne, met veel verve openlijk ter discussie wordt gesteld.

Hopelijk voelt D66-voorman Thom de Graaf zich dáártoe ook geroepen, indachtig het oorspronkelijke ideële D66-gedachtengoed van het `opblazen van onze parlementaire democratie ten behoeve van de creatie van de ware democratie, waarin de macht bij het volledig geëmancipeerde soevereine volk ligt'.

    • Wouter ter Heide