Ministerie OCenW 1

In het artikel `Ministerie van OCenW loopt leeg', (NRC Handelsblad, 14 april), is sprake van een misverstand. In 1999 verwisselden 329 van de 3.400 medewerkers van baan bij het ministerie en alle daaraan verbonden diensten en dus niet alleen bij het beleidsdepartment in Zoetermeer. Bij het beleidsdepartement in Zoetermeer verkasten 154 van de ruim 1.500 ambtenaren. Dat is normale mobiliteit. En de vacatures werden – ondanks de krapte op de arbeidsmarkt – snel vervuld.

In ,,drie jaar haakte één op de drie topambtenaren af'' staat er verder. Van de vijftig topambtenaren vertrokken er in die periode inderdaad vijftien. Ook hier op jaarbasis zo'n tien procent mobiliteit dus. Een aantal ging met de VUT, OCenW-directeuren werden plaatsvervangend secretaris-generaal of directeur bij andere departementen, het bedrijfsleven en het zelfstandig ondernemerschap lokten, of ze vonden hun weg naar onderwijs-, cultuur- en wetenschapsinstellingen. Het departement zou jongeren niet kunnen vasthouden. De feiten: in 1999 stroomden 159 medewerkers jonger dan dertig jaar in, 88 vertrokken.

    • H.M. Brons
    • Dir.Voorl. Ministerie van Onderwijs