Melkkoeien 2

In hun artikel 'Melkkoe hoort in de wei thuis en niet in de stal' noemen Frits van der Schans en Wouter van der Weijden vier redenen waarom koeien tegenwoordig op stal worden gehouden: de daling van de melkprijs, de melkrobot, de milieuheffing en het ziekterisico.

In de Kop van Noord-Holland, zo tussen Petten en Den Helder heeft men een vijfde reden ontdekt om de koeien binnen te houden: de bollenteelt. In enkele jaren tijd heeft het grasland plaatsgemaakt voor een uitgestrekte woestijn waar dag en nacht de tractors daveren.

Hier kwaakt geen kikker, broedt geen grutto, hier is slechts zand en gif.

Maar koeien is men blijven houden. Op stal. Horen zij daar mijn klagelijk geloei?

    • Guus Luijters