Economie in Rusland groeit fors

De economie van Rusland groeit dit jaar met 4,5 procent. Dat betekent een spectaculair herstel na jaren van economische teruggang. Volgend jaar moet de economie toenemen met 5 procent en in 2002 zelfs met 6 procent.

De aanstaande Russische president, Poetin, heeft deze ramingen bekend gemaakt op basis van een studie van het ministerie van Economische Zaken. ,,Naar Russische maatstaven is dit geen stevige, maar een geweldige groei'', zei Poetin. De begroting van de regering vertoont inmiddels een licht overschot van 0,7 procent, terwijl de inflatie op jaarbasis inmiddels onder de tien procent wordt geraamd. Het is de eerste keer sinds het aftreden van president Jeltsin vorig jaar december, dat Poetin zijn plannen voor de economie publiek heeft gemaakt. ,,Het globale doel van de ontwikkelingsstrategie is het op lange termijn radicaal verbeteren van de kwaliteit van het leven van de bevolking'', zo meldt de regering in een persverklaring. De koopkracht van de Russische bevolking moet de komende 15 jaar met 25 procent verbeteren. Om dat te bereiken moet de economie jaarlijks met 4 tot 6 procent groeien. De inflatie moet dalen onder de 7 procent per jaar, terwijl de industriële productie boven de 8 procent moet uitkomen.

De Russische economie is in een decennium gekrompen tot iets meer dan de helft van de omvang tien jaar geleden. Alleen in 1997 werd een kleine economische groei van 0,7 genoteerd, voordat het land in 1998 werd meegesleurd in de wereldwijde crisis van de opkomende economieën. Dankzij de hoge olieprijs en de forse afschrijvingen op de buitenlandse schulden ziet de Russische economie er inmiddels florissanter uit. In 1999 groeide de economie met 3,2 procent, veel meer dan deskundigen hadden verwacht. In het eerste kwartaal van 2000 was de groei volgens Poetin zelfs 5 procent.

De plannen, die Poetin heeft ontvouwd voor de toekomst, voorzien in drie etappes.

In de eerste etappe, die loopt tot en met 2003, is bedoeld voor een ,,verdieping van de structurele hervormingen''. En voor de ,,versterking van de fundamenten van de markt in de Russische economie''.

De tweede etappe (2004-2007) wordt er een van ,,versnelde ontwikkeling, als gevolg van de structurele hervormingen die zijn gerealiseerd in de voorafgaande periode''. Het doel is hier de ,,effectiviteit en de concurrentiekracht van de productie''. In deze periode moet de economische groei jaarlijks boven de 6 procent uitkomen.

De derde etappe (2008-2015) is bedoeld om ,,een evenwicht op de lange termijn (te) verkrijgen''. Dat evenwicht moet de waarborg zijn van ,,een vernieuwing van de technologische en industriële structuur'' en van de ,,versnelling van de groei van de levensstandaard'' van allen.

De cijfermatige studie maakt deel uit van een serie wetten die de regering zal voorleggen aan het parlement. Die wetgeving voorziet voorla in aanpassing van de belastingregels en in maatregelen om de bestaande monopolies te herstructureren.