Cohen: criminele illegalen pakken

. Staatssecretaris Cohen (Vreemdelingenzaken) wil dat er meer werk wordt gemaakt van het oppakken van criminele illegalen. Daartoe moet de samenwerking tussen vreemdelingendienst, politie en justitiële diensten worden verbeterd. Hij laat daarom onder meer nagaan of het mogelijk is om de databestanden van deze partijen op elkaar te laten aansluiten opdat het van een opgepakte vreemdeling meteen duidelijk is of hij al dan niet illegaal in Nederland verblijft. In een brief aan de Kamer constateert Cohen dat de bij het vreemdelingenbeleid betrokken diensten zich weinig gelegen laten liggen aan landelijk vastgestelde prioriteiten.