CHINESE SCHRIFT

Het Chinese schrift is 2000 jaar ouder dan tot nu toe werd gedacht. Chinese archeologen hebben bevestigd dat inscripties, aangetroffen op een 4800 jaar oud stuk aardewerk de oudst bekende karaktertekens van het Chinese schrift zijn. De inscripties zijn gevonden op een wijnkruik die werd opgegraven in Juxian, in de provinvie Shandong. Van zo'n twintig tekens op de kruik hebben archeologen er zeven kunnen ontcijferen, waaronder de woorden voor `zuiden', `gewoon' en `genieten'. Het is niet bekend of buitenlandse experts zijn geraadpleegd. Chinese archeologen staan onder druk van hun regering om aan te tonen dat de Chinese beschaving een ononderbroken geschiedenis van vijfduizend jaar kent.