Zalm: meer invloed naar beleggers

Aandelen van zeggenschap ontdoen, wat veel Nederlandse bedrijven doen om de invloed van beleggers te beknotten, drukt de koers van aandelen met gemiddeld 10 procent. Een verbod hierop ligt daarom voor de hand.

Dat concludeert minister Zalm (Financiën) uit een rapport van de Tilburgse hoogleraar corporate governance P. Moerland. Zalm heeft de resultaten van het onderzoek gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd.

De ontkoppeling van zeggenschap heet in de wandeling certificering. Bij gecertificeerde aandelen heeft een belegger wel recht op dividend maar geen stemrecht op de aandeelhoudersvergadering. De eigenlijke aandelen, inclusief stemrecht, zijn doorgaans ondergebracht in een zogeheten administratiekantoor, waarover een groep met de onderneming(sdirectie) bevriende bestuurders de controle heeft.

,,Er zijn aanwijzingen dat certificering een negatief verband heeft met de prestaties van de onderneming en de aanwezigheid van een grootaandeelhouder een positief verband'', aldus Zalm in zijn brief.

Een verklaring voor de negatieve invloed van certificering van aandelen op de financiële prestaties en daarmee op de beurskoers is volgens de onderzoekers dat de betrokken onderneming geen prikkel krijgt van de certificaathouders, wier zeggenschap immers nihil is. De positieve invloed die aan grootaandeelhouders wordt toegedicht valt te verklaren uit hun grote financiële belang bij de prestaties van de onderneming. Daarom steken zij veel tijd in het aansporen van het management tot goede prestaties.

De conclusies van Moerland brengen een verbod op certificering, een al langer omstreden beschermingsconstructie, dichterbij. De onderzoeker zei vanmorgen in Het Financieele Dagblad dat zijn ,,straffe bevindingen een extra reden zijn om certificering onder de loep te nemen''.

Een woordvoerder van minister Zalm laat weten dat Financiën nog niet concreet aan een verbod denkt, maar dat dit wel dichterbij komt. ,,Dit onderzoek levert weer nieuwe argumenten op waarmee we de wetgeving op termijn kunnen aanpassen'', aldus de woordvoerder.

Zalm liet tevens onderzoeken of de zogenoemde structuurregimes invloed hebben op de prestaties van bedrijven.

In het structuurregime, dat verplicht geldt voor grote ondernemingen maar ook door andere vrijwillig wordt gevolgd, trekken niet de aandeelhouders maar de raden van commissarissen aan de touwtjes.

Zij controleren, benoemen en ontslaan de bestuurders en benoemen tevens hun eigen opvolgers. Zalm concludeert dat beursgenoteerde ondernemingen met een structuurregime minder rendement maken op de beurskoers dan bedrijven zonder zo'n regime.

Begin deze week stelden de Kamerfracties van GroenLinks en D66 voor het huidige structuurregime te wijzigen en ook aandeelhouders en werknemers een stem te geven in de raad van commissarissen.