Tegenvaller Aegon en ING door opties

Verzekeraar Aegon moet de komende jaren 900 miljoen gulden van zijn financiële reserves afboeken in verband met zijn aandelenoptieregeling voor personeel en topmanagers.

Bank en verzekeraar ING heeft een vergelijkbaar probleem van ruim 200 miljoen gulden.

Dit blijkt uit cijfers in de jaarverslagen van de twee concerns. Als de koersen van de twee concerns stijgen, worden de tegenvallers groter. De kosten hangen samen met een verandering in de manier waarop Aegon en ING hun aandelenopties voor personeel en bestuurders afhandelen. Zij geven niet langer zelf nieuwe aandelen uit als een medewerker zijn opties wil uitoefenen en dit kooprecht omzet in aandelen. Daardoor zou de winst per aandeel teveel verschralen, en dat is slecht voor hun beurskoers. Aegon is daarmee al in 1995 gestopt, ING vorig jaar. Aegon dekt nieuwe verstrekte personeelsopties sinds 1998 af door op de beurs een corresponderend aantal eigen aandelen te kopen, ING is daarmee vorig jaar begonnen.

Vergelijkbare tegenvallers moeten bij meer bedrijven aan de orde zijn, maar de meeste geven onvoldoende informatie om de kosten te kunnen kwantificeren. Aegon en ING zijn extra gevoelig omdat zij optieregelingen voor tienduizenden medewerkers hebben. Bij Aegon komen de kosten niet ten laste van de winst, maar wel van de reserves, terwijl ING zich nog beraadt hoe de kostenpost in de cijfers verwerkt zal worden.

De verwachte afboekingen zijn ,,de uitkomst van een weloverwogen afweging van financieel management'' die in het belang is van de bestaande aandeelhouders, zegt een woordvoerder van Aegon in een reactie.

Financieel woordvoerder K. Vendrik van GroenLinks bereidt vragen voor over de manier waarop Nederlandse bedrijven hun financiële verplichtingen uit hoofde van hun optieregelingen in jaarverslagen kunnen ,,verbergen''.

De financiële pijn bij Aegon en ING zit in de opties die vóór 1998 respectievelijk 1999 zijn verstrekt en niet zijn afgedekt. Wanneer werknemers deze opties willen uitoefenen en de concerns aandelen moeten leveren, kopen zij de aandelen nu op de effectenbeurs. Dat kost hen bij de huidige koersen 900 miljoen (Aegon) en 200 miljoen (ING) gulden, doordat de koers van hun aandeel veel hoger is dan enkele jaren terug, toen de medewerkers de opties kregen.

De bulk van het nadeel van Aegon bestaat uit bijna 8 miljoen opties die op maximaal 35 euro per stuk kunnen worden uitgeoefend, terwijl de beurskoers waartegen Aegon ze moet inkopen nu 80 euro is. ING heeft nog ruim 5 miljoen oude opties, die in aandelen kunnen worden omgezet tegen een koers van 38 euro, terwijl de inkoopkoers op beurs nu 58 euro is.

Aegon vindt de nieuwe afhandeling van de opties voor zijn aandeelhouders het beste beleid. ,,Wij bekijken het niet vanuit de boekhoudkundige invalshoek, maar vanuit het economische principe. Beleggers raken een stukje eigen vermogen kwijt, maar zij behouden hun winst- en eigendomsrecht. Doordat geen nieuwe aandelen meer worden uitgegeven als opties worden uitgeoefend wordt ook geen stukje waarde meer weggegeven'' ten laste van bestaande aandeelhouders.

OPTIESPagina 17

    • Menno Tamminga