Ramsj

Jonathan Potter: Collecting antique maps. Gebonden, Potter 1999,

van ƒ118,40 voor ƒ49,50. Nayler & Co Den Haag. De Boekenmarkt Den Haag.

Fraai verzorgd boek over het verzamelen van antieke geografische kaarten, oorspronkelijk gepubliceerd als The Country Life Book of Antique Maps. Naast een inleiding in de geschiedenis van de cartografie (met aandacht voor beroemdheden als Munster, Mercator, Ortelius, Jansson en vader en zoon Blaeu), geeft Potter diverse handige tips voor het opbouwen van een eigen collectie, toegespitst op de factoren die de (financiële) waarde van een kaart bepalen: oplagecijfers, druktechnieken, kleurgebruik, aanwezigheid van decoraties en uiteraard de huidige staat van de kaart. Bij Scheltema Amsterdam en Donner Rotterdam ligt een soortgelijk werk in de ramsj: The image of the world, 20 centuries of world maps. Auteur Peter Whitfield richt zich vooral op de historische achtergrond van de kaarten, in het bijzonder op het wereldbeeld dat ze tot uitdrukking brengen. Mooie uitgave, ook al zal de flaptekst de meeste lezers niet veel wijzer maken, want die is in het Japans. Van ƒ73,40 voor ƒ29,90.

H.M.Beliën e.a.: Een geschiedenis van Europa 1500-1815. Gebonden, Nijgh & Van Ditmar 1992, van ƒ72,50 voor ƒ25,- Scheltema Amsterdam, Donner Rotterdam.

De vierde druk van het bekende handboek dat Beliën in de vroege jaren tachtig schreef (in samenwerking met anderen). Het boek was bedoeld `als een overzichtswerk voor de studenten van Universiteiten, het Hoger Beroeps Onderwijs en M.O's', en als zodanig is het jarenlang gebruikt aan de Universiteit van Amsterdam. Korte, bondige tekst, afgeladen met feiten. Ideaal dus om iets na te slaan.

Bij Scheltema en Donner is ook nog een tweede deel uit de reeks Nijgh & Van Ditmar Universitair te vinden: Een economische geschiedenis van Europa vanaf de vroege middeleeuwen tot omstreeks 1980, van M. Müller. Opgezet volgens hetzelfde recept als het boek van Beliën. Van ƒ59,25 voor ƒ25,-.

Karl Löwith: My life in Germany before and after 1933. Gebonden,

The Athlone Press 1994, van ƒ79,50 voor ƒ28,90. Roelants Nijmegen.

Autobiografisch relaas van de filosoof Karl Löwith (1897-1973), geschreven in 1939 toen hij als balling in Japan verbleef. Löwith – van joodse afkomst, maar zich bovenal Duitser voelend – geeft een indringend verslag van de opkomst van de nazi's, met als brandpunt de machtsovername van Hitler in 1933. Daarnaast aandacht voor het bruisende intellectuele en universitaire leven in Duitsland tot aan 1933, en de catastrofe die Hitlers bewind ook op dat terrein veroorzaakte.

Frances Borzello: Kijken naar onszelf; zelfportretten van vrouwen. Gebonden, Atrium 1998,

van ƒ59,50 voor ƒ30,-.

Boekhandelaren aangesloten bij de ICOB (informatie: 0172-437231).

Nadrukkelijk feministische studie, met soms merkwaardige formuleringen. Zo eindigt het boek met de stelling dat `de feministische vernieuwing van abstracte concepten via het lichaam van de maakster een extra complicatie heeft toegevoegd aan het basisidee van wat een zelfportret is'. Dat neemt niet weg dat Borzello, als ze haar theorieën even vergeet, met veel inlevingsvermogen kan schrijven over de talrijke vrouwelijke kunstenaars die ze naar voren haalt. Van Judith Leyster en Angelica Kaufmann tot aan Frida Kahlo, Cindy Sherman en Marina Abramovics. Mooi geïllustreerd.

J.M.Coetzee: Boyhood, scenes from provincial life. Gebonden, Viking 1997, van ƒ61,95 voor ƒ19,95. Roelants.

`Boyhood is, afgezien van het openhartige karakter, helemaal Coetzee. De onopgesmukte stijl, het doeltreffende proza – Coetzees barre jeugd in het Zuid-Afrika van de jaren vijftig komt in Boyhood pijnlijk navoelbaar tot leven,' schreef Margot Engelen over dit autobiografische boek, waarin Coetzee een hard en onthullend beeld schetst van de kleine John die hij ooit was: het braafste jongetje op school, maar thuis `a rude, unsocialized, eccentric' manneke dat zijn moeder tiranniseerde en zijn vader het liefste zelfmoord zag plegen.

Giandomenico Romanelli: Venice, art & architecture. Gebonden (twee delen in cassette), Könemann 1997,

van ƒ99,90 voor ƒ69,90.

De Bengel Dordrecht.

Monumentaal werk van bijna duizend pagina's, verzorgd door een internationaal gezelschap van kunsthistorici. Het bijzondere aan de studie is dat er – naast de schilder- en beeldhouwkunst en de architectuur van Venetië – ook diverse deelterreinen in worden aangesneden: textiel, glas, mozaïek en boeken. Bovendien komen ook de laatste twee eeuwen aan bod, met onder meer een interessant hoofdstuk over de beginjaren van de Biënnale.

Monica Sullivan: VideoHound's independent film guide. Paperback, Visible Ink 1998, van ƒ49,95 voor ƒ14,95. Scheltema Amsterdam.

De eigenzinnige Amerikaanse filmcritica Monica Sullivan heeft een voorliefde voor zogeheten `indies': onafhankelijk gefinanceerde en geproduceerde films die buiten het Hollywood-circuit (van maatschappijen als Paramount, Fox en Columbia) totstandkwamen. De gids van VideoHound bevat zo'n achthonderd recensies van dergelijke films, onder andere van The shining, The last seduction, Pulp Fiction en The third man.

    • Henk Lagerwaard