Personalia

Het kabinet heeft voor de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken drie nieuwe leden benoemd. Het gaat om dr. M.T. Kamminga, hoogleraar internationaal publiekrecht aan de universiteit van Maastricht, dr. P.A. Nollkaemper, hoogleraar volkenrecht en internationale betrekkingen aan de universiteit van Amsterdam en dr. W.D. Verwey, hoogleraar internationaal recht aan de universiteit van Groningen. De commissie, die in 1998 is ingesteld, moet Tweede en Eerste Kamer adviseren over vraagstukken op het gebied van internationaal recht.