Personalia

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft de winnaars bekend gemaakt van de tweejaarlijkse Heinekenprijzen voor wetenschap en kunst. Het gaat om vier internationale wetenschapsprijzen van elk 150.000 Amerikaanse dollars voor de vakgebieden biochemie en biofysica, geneeskunde, historische wetenschap en milieuwetenschappen. De vijfde prijs van 100.000 gulden is voor een Nederlandse kunstenaar. De prijs voor biochemie en biofysica is toegekend aan dr. James E. Rothman voor de opheldering van het mechanisme van intracellulaire membraanfusie. De Amerikaan Rothman, verbonden aan het Sloan Kettering Institute in New York, ontdekte de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan intracellulaire membraanfusie, en toonde aan dat de specificiteit van de fusie berustte op de binding van snare-eiwitten tussen de membranen. De Heinekenprijs voor geneeskunde gaat naar prof. Eric R. Kandel, geboren in Wenen en verbonden aan het Howard Hughes Medical Institute van Columbia University in New York, voor zijn onderzoek aan de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan leerprocessen en het geheugen. De Heinekenprijs voor historische wetenschap is toegekend aan prof. Jan de Vries, geboren in Nederland maar vanaf zijn jeugd al wonend in de Verenigde Staten, voor zijn onderzoek naar de ontwikkeling van de Europese economie in de periode 1500-1800. De Vries, die onder meer de rol van de trekschuit bij de modernisering van Holland beschreef, is verbonden aan de University of California, Berkely. De Heinekenprijs voor milieuwetenschappen gaat naar de Deense prof. Poul Harremoës voor zijn onderzoek naar de biologische behandeling van afvalwater en naar het beperken van waterverontreiniging. Tenslotte is de Heinekenprijs voor kunst toegekend aan de Nederlander Guido Geelen, voor de onorthodoxe wijze waarop hij de toepassing van klei een vernieuwende impuls heeft gegeven. De prijzen worden op 29 september in Amsterdam uitgereikt.