Pas verschenen

Roel Pots: Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. SUN, 647 blz. ƒ49,50

Historisch overzicht van de vele manieren waarop de overheid zich verhouden heeft tot de cultuur. Vanaf de Bataafse tijd toen de eerste aanzetten tot een moderne staat zichtbaar werden, via Thorbecke, Victor de Stuers, de rol van actieve particulieren naar het ideaal van de maakbare samenleving.

Tineke Straatman: De achterkant van Italië. Atlas, 251 blz. ƒ39,90

De schrijfster wandelt samen met haar vriend Willem ten Veen 3.000 kilometer door het Italiaanse landschap: van Zuid-Calabrië naar de Alpen. Het tweetal mijdt grote steden en cultuurcentra, de menselijke stoffering van het verhaal bestaat voornamelijk uit herders, boswachters en boeren.

Leonard Blussé: Retour Amoy.

Anny Tan. Een vrouwenleven in Indonesië, Nederland en China.

Balans, 368 blz. ƒ39,50

Levensverhaal van de begin 1900 in `het oude Indië' geboren Anny Tan, opgetekend door de historicus en sinoloog Leonard Blussé, die in 1998 de Gouden Uil voor non-fictie won met Bitters bruid. Een koloniaal huwelijksdrama.

Anny Tan maakte onder meer de Japanse bezetting van Indië mee en de culturele revolutie in China, het land waar zij nog altijd woont.

Clé Lesger en Leo Noordegraaf (red.): Ondernemers en bestuurders. Economie en politiek in de Noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, NEHA/Stichting beheer IISG, 723 blz. ƒ70,-

Kloeke bundel met grotendeels op een congres in 1997 gepresenteerde artikelen over de wisselwerking tussen ondernemers en bestuurders in de periode 1400-1800. De twee groepen mensen oefenden grote invloed uit op het karakter van de vroegmoderne samenleving. Voorbeeld van hoe de laatste tien jaar de aandacht voor het individu is teruggekeerd in de economische geschiedenis.