Oudjes

Ook in de nieuwe economie houden de oudjes de touwtjes in handen.

Het kabinet besloot gisteren de leeftijdsgrens van 72 jaar voor commissarissen op te heffen, een wetsvoorstel dat in heel wat leunstoelen met instemmend gemompel zal zijn begroet. De Hoge Raad had zich vorig jaar niet omver laten praten door krasse knar Tjerk Westerterp, pas 69 jaar en voorzien van slechts tien commissariaten. Maar de oud-minister van verkeer (CDA) kreeg deze week wel gehoor bij paars.

Niet alleen grenzen, ook leeftijden vervagen in het internettijdperk. Sinds JFK weten we dat veertigers de politieke macht in handen kunnen krijgen. Sinds de baby-faces met hun start-ups miljoenen, soms miljarden guldens van de beurs plukken, begrijpen we waarom de haute finance tegenwoordig serieus rekening houdt met tieners en twintigers. Maar het leek alsof ook de pensioenleeftijd van bestuurders meedaalde. Jan-Michiel Hessels van VendexKBB en Maarten van den Bergh van de Koninklijke stappen dit jaar op als gezonde vijftigers.

Het leeftijdsloze tijdperk biedt wel prachtige kansen. Grootaandeelhouder Freddy Heineken kwam gisteren in actie als voorzitter van de Heineken Holding, een functie waar hij ieder jaar leeftijdscompensatie voor moet vragen. Maar volgend jaar kan hij ook weer terugkeren als commissaris van Heineken NV. Bij Ahold treedt op verzoek van de Nederlandse werknemers Ab Heijn weer toe tot de raad. En het zou zonde zijn om volgend jaar al afscheid te moeten nemen van het sonore stemgeluid van Rob Hazelhoff.

Toch laat het enthousiasme van het kabinet zich het beste verklaren door de geboortejaren van de leden zelf. Wim Kok, de ideale werknemerscommissaris, is pas 61 jaar. Maar Els Borst (68) had niet veel tijd meer om nog aan te schuiven bij Frits Bolkestein (67) als commissaris bij farmacieconcern MSD Nederland.

    • Remmelt Otten