Huursubsidie meer gebruikt

Mensen die recht hebben op huursubsidie maken daar meer dan in het verleden ook gebruik van. In 1994 deed zo'n 68 procent van de rechthebbenden daadwerkelijk aanspraak op de subsidie, in 1998 was dit opgelopen tot naar schatting tussen de 73 en 81 procent. Dit blijkt uit het Woningbehoeftenonderzoek 1998 dat staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gezonden. Het aantal niet-gebruikers is in de steden met meer dan 50.000 inwoners bijna twee keer hoger dan in de kleinere gemeenten. Vooral wanneer het subsidiebedrag laag is wordt daar relatief weinig gebruik van gemaakt.