Gijzelnemer pleit Peter R. de Vries vrij

Het optreden van misdaad-verslaggever Peter R. de Vries bij een gijzeling in Limburg vond de politie geen succes. De gijzelnemers wel.

Hij heeft de afwikkeling van de gijzeling vertraagd en het gegijzelde meisje in gevaar gebracht, zei de korpschef van Limburg-Noord na afloop. En, zeiden politici en politie: misdaadverslaggever Peter R. de Vries moet zich niet mengen in zaken die voorbehouden zijn aan de politie.

De Vries kreeg een lading kritiek over zich heen, toen hij vorige maand voor het oog van de camera's onderhandelde met twee mannen die in een boerderij in Helden een 18-jarig meisje in gijzeling hielden. Zijn optreden was ,,uiterst onverantwoord'', zegt de korpschef B. van Baarle.

De Vries was laaiend. Door gijzelnemer Martin H. op het hart te drukken te ,,nokken, nu het nog kan'' was de gijzeling juist eerder afgelopen. Zegt de Vries.

En nu is er dan de verklaring van Martin H. zelf. ,,Peter R. de Vries heeft ertoe bijgedragen dat ik mijn plannen alsnog opgaf.'' H. heeft dit gezegd tegen de rechercheurs van de politie Limburg-Noord, die de zaak onderzoeken. ,,Nadat ik een aantal familieleden aan de telefoon had gesproken en bijna iedereen aan het huilen was en ik ook nog met Peter R. de Vries had gesproken, besloot ik uiteindelijk om mij toch over te geven'', zegt H.

Het lijkt even pijnlijk voor de politie als plezierig voor De Vries dat deze verklaring op straat ligt. Politie en justitie kunnen niet anders dan de juistheid van de citaten bevestigen. Trekken ze nu ook hun kritiek op De Vries in? Nou nee, dat niet. ,,Wij percipiëren het heel anders'', zegt de persofficier.

Peter R. de Vries percipieert het als volgt: ,,De verklaring bevestigt dat de politie apekool heeft verkocht door te beweren dat ik de zaak heb vertraagd. Dat is kwalijk. Het zal wel met gekwetste ego's te maken. Er spreekt zoveel eigenbelang uit.'' Verwacht hij excuses van de politie? ,,Nee hoor, ze hakken nog liever hun rechterarm af.''

De persofficier en de politiewoordvoerder: ,,Wij blijven bij ons standpunt. Zo is het gegaan en niet anders.'' Na enig praten wil de persofficier nog wel kwijt dat er ,,gezaghebbender bronnen zijn dan die van Peter R. de Vries''. Die zouden erop wijzen dat de misdaadverslaggever de boel toch bemoeilijkt zou hebben. ,,U moet zich maar afvragen wie u gelooft. Politie en justitie, of de bronnen van Peter R. de Vries'', aldus de persofficier.

De andere gijzelnemer, Mark, bevestigt het verhaal van de politie niet, zo lijkt het. ,,Martin H. heeft De Vries alleen maar uitgenodigd voor zijn eigen veiligheid, zodat De Vries verslag kon doen dat wij ons wilden overgeven en dat er een cameraploeg bij was zodat de politie ons niet later van het dak af zou schieten'', zegt Mark.

Wie de andere bronnen dan zijn en wat ze verklaren, willen de persofficier en de politiewoordvoerder niet zeggen. De Vries reageert laconiek. De gijzelnemers zelf lijken hem de meest gezaghebbende bronnen, als het gaat om hun eigen beslissing de gijzeling op te geven. Hij heeft nog overwogen een klacht in te dienen over de uitlatingen van de politie, maar zag daar toch vanaf.

Het zal op de zitting allemaal duidelijk worden. Die volgt na de zomer, want de verdachten moeten onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum. Heeft Peter R. de Vries ondertussen nog contact gehad met Martin H. ,,Nee, dat is niet mogelijk. Maar als hij onder een minder streng regime komt, dat zal ik hem ongetwijfeld nog opzoeken in de gevangenis.''

    • Yasha Lange