Akkoord over aanleg haven in Gaza

De Palestijnse Autoriteit en Ballast Nedam hebben gisteren het definitieve akkoord over de aanleg van een haven aan de Gazastrook ondertekend. Aan de overeenkomst is sinds het beginselakkoord meer dan vijf jaar onderhandelen voorafgegaan.

Ballast Nedam neemt de opdracht van 150 miljoen gulden aan samen met de Franse branchegenoot Spie Batignolles. De aanleg betreft de constructie van een golfbreker, kademuren en bescherming van de oevers. Verder moet de waterweg ook worden uitgebaggerd, aldus de aannemer.

Den Haag schenkt via de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden (NIO) een bedrag van 25 miljoen dollar. Ook Parijs en de Europese Investeringsbank (EIB) verstrekken kapitaal voor de haven in de Middellandse Zee.