Woningen in winterbed van Maas in Roermond

In het winterbed van de Maas in Roermond mogen 875 huizen worden gebouwd. Volgens Rijkswaterstaat, directie Limburg, is de wijk Oolder Veste een van de laatste bouwprojecten in de uiterwaarden. Sinds de grote overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 geldt een strikt bouwverbod langs de rivier. Oolder Veste kreeg bij het vaststellen van het verbod een uitzonderingstatus. Omwonenden vechten de komst van de woonwijk aan. De omliggende dorpen zijn beducht voor méér wateroverlast nu het gebied, dat bij hoogwater onderloopt, ten behoeve van Oolder Veste tot 2,5 meter wordt opgehoogd. Rijkswaterstaat heeft de 700 bezwaren deze week afgewezen. Volgens de dienst is voor dit bouwplan terecht een uitzondering gemaakt en is de te verwachten verhoging van de waterstand minimaal.

De toestemming voor de bouw van Oolder Veste komt op het moment dat de rijksoverheid langs de rivieren juist op zoek is naar ruimte om bij een grote aanvoer het water te kunnen opvangen. Woordvoerder K. Wu van Rijkswaterstaat zegt dat zijn dienst strikt vasthoudt aan het in 1996 afgesproken beleid `ruimte voor de rivier'. Wu: ,,Bij de komst van de strenge regels zijn echter voor enkele plannen uitzonderingen gemaakt. Dit is een van de laatste plannen. Een wijk als Oolder Veste is in de toekomst dus niet meer mogelijk. Overigens wordt ons in Limburg verweten dat we de regels juist te strikt hanteren. Provinciaal bestuur, gemeenten en regio's oefenen druk op Rijkswaterstaat uit om soepeler te zijn. Men wil weer graag bouwen, maar dat zit er niet in.''