WOL-affaire

Het is zorgwekkend te constateren dat de Nederlandse media nauwelijks aandacht besteden aan het doen en laten van de ABN Amro in de WOL-affaire.

In de krant van 14 april vergelijkt Adriaan Hiele de financiële wereld met een vijver met grote inktvissen en de kleine man met al zijn financiële perikelen, met plankton. Vreest men de molochs in onze moderne maatschappij die in hun eenzijdig bejag naar winst en macht de fatsoensnormen aan hun laars lappen?

Hiele spreekt over een kleine vijver. Inderdaad. Want alle draden van de haute-finance komen bijeen in weinig handen. Als de captains geen historisch-politiek benul hebben, komt het politiek evenwicht van onze maatschappij in gevaar. En als kabinet en parlement bang zijn hun vingers te branden, dan zal het openbaar ministerie zich in de zaak moeten verdiepen.

    • A.E. Gerretsen