Veel meer boefjes dan was verwacht

Het aantal jeugdige boefjes in Den Haag blijkt veel groter dan deskundigen hadden verwacht. In het afgelopen jaar zijn 613 aanhoudingen verricht, voornamelijk wegens winkeldiefstal, bekladding en vernieling. Hier waren 531 kinderen onder de twaalf jaar bij betrokken.

De politie Haaglanden is in februari vorig jaar samen met de Kinderbescherming, de stichting Jeugdzorg en Halt Haaglanden begonnen aan een speciale begeleiding van de jonge crimineeltjes. Het project kreeg de naam Twaalfmin.

Volgens politiewoordvoerder R.Kouwenhoven was de inschatting destijds dat het om hooguit 250 kinderen zou gaan. Dat het meer dan het dubbele is geworden, heeft volgens Kouwenhoven iedereen verrast. In 1998 ging het nog slechts om 148 aanhoudingen. Het project omvat 16 gemeenten; naast Den Haag zijn ook Delft, diverse plaatsen in het Westland en Zoetermeer er bij betrokken.

Directrice F. Anker van Halt zegt dat tal van instellingen al langer aandacht besteden aan criminaliteit door jongeren. ,,Daaruit is een opvoedkundig instrument voortgekomen om kinderen inzicht te geven in de gevolgen van hun daden.'' Voor de politie was er nog een reden om de zaak anders aan te pakken. ,,Als we een groep van tien kinderen hadden opgepakt was de helft ouder dan twaalf; die konden we dan vasthouden. Maar de elfjarigen, die evenveel hadden misdaan, moesten met rust worden gelaten. Dat gaat wringen'', aldus Kouwenhoven.

Volgens hem en Anker is deze aanpak succesvol: ,,Het gros van de kinderen hebben we na die eerste aanhouding niet meer teruggezien.'' Anker deelt de groep van ruim 500 in drieën. Eenderde van de gezinnen vindt zelf een oplossing voor het probleem. ,,Een even groot deel van de ouders laat weten dat het goed zou zijn als een ander er ook nog iets van zegt. Zo van: wij hebben al tien keer gewaarschuwd''. De overige dertig procent heeft bijzondere begeleiding nodig en daar zorgen medewerkers van de Jeugdzorg voor.

Jongens vormen tachtig procent van het totaal en het merendeel is afkomstig uit allochtone gezinnen. Anker noemt het bemoedigend dat deze ouders toegankelijk zijn voor hulp. ,,We hebben in dit project de zaak omgedraaid en gaan de ouders opzoeken. We zien veel onmacht, pedagogisch onvermogen, maar ze zijn blij met de aandacht'', aldus Anker. Onder de 531 kinderen bevindt zich een achtjarige jongen die reeds acht keer is aangehouden. ,,Dat is een exces en we hebben het onmiddellijk gemeld aan de Raad voor de Kinderbescherming'', aldus Anker.