Overheidsinfo wordt goedkoper

Veel basisinformatie van de overheid wordt gratis. Het gaat bijvoorbeeld om wetsteksten, jurisprudentie en parlementaire informatie. Gegevens uit het gebouwenregister en het vastgoedregister moeten binnenkort tegen een klein bedrag (maximaal de meerkosten van verstrekking) beschikbaar zijn, heeft het kabinet donderdag besloten. Achtergrond van dit besluit is dat de ministers vinden dat de overheid haar informatie zoveel mogelijk moet delen.