Overheid stimuleert gebruik informatica

De overheid zal de komende jaren veel investeren in informatie- en communicatietechnologie (ICT). Ook zal de concurrentie tussen kabelexploitanten worden vergroot en wordt het gebruik internet verder gestimuleerd.

Dat heeft het kabinet vanmorgen besloten. Vice-premier Jorritsma noemde de ministerraad van vandaag ,,een Nieuwe-Economievergadering.'' Volgens haar moet Nederland een voortrekkersrol krijgen in Europa. ,,ICT moet tot in de haarvaten van de maatschappij doordringen.''

Verantwoordelijk staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) zal de komende drie jaar een ,,volledig open en concurrerende markt voor ICT-infrastructuur'' gaan opzetten. Veiligheid en betrouwbaarheid van deze nieuwe infrastructuur moet daarbij vooropstaan.

Naast de huidige telefoon- en kabelverbindingen wordt veel aandacht besteed aan mobiele toegang tot Internet. De zogenoemde derde generatie mobiele telefoons (waarmee bellers ook het internet op kunnen), en lokale antennes in woonwijken (wireless local loops) zullen geïntroduceerd worden. Ook wil de overheid actief digitale televisie en radio stimuleren.

In samenwerking met het bedrijfsleven wil de overheid een zogenoemde Kenniswijk opzetten. In een nog nader te bepalen gemeente zullen bewoners de kans krijgen kennis te maken met de nieuwe ICT-diensten en -toepassingen.

Het kabinet ging vanmorgen tevens akkoord met de Kabelnota. Daarin wordt de toegang van zendgemachtigden tot de kabelnetten geregeld en staan afspraken over concurrentie bij internet via de kabel. Nu heeft internet via de kabel nog geen monopoliepositie omdat mensen ook telefoonlijnen kunnen gebruiken voor de toegang tot het internet. De overdrachtssnelheid van het kabelnet is echter veel groter dan die van de telefoonlijn en dat kan wellicht leiden tot een monopolie voor de kabelaars. Dat mag niet gebeuren, concludeert de staat. Daarom gaat de overheid de concurrentie tussen de kabel en de ontvangst per satelliet stimuleren.

De liberalisering van de markt voor ICT wordt voortgezet om concurrentie te bevorderen. Toezichthouders als OPTA en NMa moeten verhoeden dat economische machtsblokken ontstaan.

Verder zal er meer aandacht worden besteed aan het proces van krachtenbundeling in de mediawereld. De overheid zal nauwlettend toezien op de gevolgen van de recente verkoop van VNU-dagbladen aan uitgever Wegener, de voorgenomen verkoop van omroepbedrijf SBS aan kabelexploitant UPC en de naderende overname van programmamaker Endemol door het Spaanse Telefónica.