Monarchie 4

Enkele mannelijke hoofdredacteuren en politici mogen zich aan haar onafhankelijk oordeel ergeren, Hare Majesteit is er niet om sympathiek gevonden te worden, doch om haar taak zakelijk, intelligent en gedegen in te vullen. Enkele jaren zag ik koningin Beatrix naast president Clinton voor paleis Noordeinde, en zag een kwajongen naast een staatsvrouw.

    • Hanneke Eggels